Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW
 • 12.03.2018
  Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 6 kwietnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali komputerowej LSCDN Oddział w Zamościu ul. Sienkiewicza 5 rozpocznie się kurs "Programowanie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej" Zapraszamy nauczycieli edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, nauczycieli informatyki i innych zainteresowanych.
  więcej
 • 11.03.2018
  Seminarium nauczycieli informatyki - PROGRAMOWANIE W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ. JAK OBAWĘ ZAMIENIĆ W FASCYNACJĘ? Termin: 26.03.2018 r. (poniedziałek) godz. 14.00
  Miejsce: Pracownia informatyczna/sala konferencyjna LSCDN Oddział w Zamościu, 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5
  Szkolenie bezpłatne
  więcej
 • 07.03.2018
  Wycieczka edukacyjna - 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 100 – lecie Traktatu Brzeskiego Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu oraz Biuro Usług Turystycznych INTUR w Zamościu zapraszają nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innych zainteresowanych na wycieczkę edukacyjną w ramach dwudniowego bezwizowego wyjazdu do Brześcia i okolic w dniach 14 - 15 kwietnia 2018 roku (sobota, niedziela).
  więcej
 • 06.03.2018
  Warsztaty - "Budowanie zespołu klasowego" Uprzejmie informujemy, że zajęcia "Budowanie zespołu klasowego" odbędą się w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5, w dniach: 15 marca (czwartek) 2018 r. godz. 14.00 – 18.30 (pierwsze spotkanie) i 22 marca (czwartek) 2018 r. godz. 14.00 – 18.30 – (drugie spotkanie).
  więcej
 • 26.02.2018
  KONKURSY INFORMATYCZNE 2018 - DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH LUBELSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU ORGANIZUJE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 XIV KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (klasy IV-VI) XIV KONKURS INFORMATYCZNY UCZNIÓW GIMNAZJUM (KLASY II i III) ORAZ KLAS VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ III REGIONALNY KONKURS INFORMATYCZNY DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH
  więcej
 • 15.02.2018
  Regulamin Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym” Organizatorzy (Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie, Poleski Park Narodowy, Publiczne Gimnazjum Nr 1 we Włodawie) zapraszają uczniów szkół podstawowych i gimnazjów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy „Poleski Park Narodowy obszarem chronionym”.
  więcej
 • 29.01.2018
  Diagnoza potrzeb klienta LSCDN Rolą LSCDN jest wspomaganie w postaci oferty szkoleniowej szkół/placówek w realizacji zadań edukacyjnych. Jej wartość zależy od tego, czy wpisuje się w oczekiwania klienta, dlatego chcielibyśmy pozyskać dane, które wpłyną na zakres tematyczny i formę świadczonej przez LSCDN usługi szkoleniowej. Prosimy o udział w naszych badaniach ankietowych.
  więcej
 • 20.12.2017
  LUBELSZCZYZNA – MOJA MAŁA OJCZYZNA X edycja 2017- 2018 Temat bieżącej edycji: LUBELSKIE DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI. W załączniku do pobrania regulamin i karta zgłoszenia.
  więcej
 • 14.11.2017
  "Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2017/18 Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału w „Lubelskiej Próbie przed Maturą” z matematyki.
  więcej
 • 11.09.2017
  Narodowe Czytanie Wesela Stanisława Wyspiańskiego Narodowe Czytanie Wesela Stanisława WyspiańskiegoW dniu 2 września 2017 r. nauczyciele konsultanci zamojskiego Oddziału LSCDN Beata Chmura, Artur Gontarz, Bogdan Leszczuk, Grażyna Miller, ks. Robert Strus z wizytatorami Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu i pracownikami Książnicy Zamojskiej włączyli się w ogólnopolską inicjatywę narodowego czytania „Wesela”. Poniżej fotorelacja.
  więcej
 • 31.08.2017
  Konta bankowe LSCDN Informujemy, że od dnia 01 września 2017r. opłaty za kursy przyjmowane są wyłącznie za pośrednictwem przelewów na rachunek bankowy LSCDN.
  Numery rachunków bankowych na które należy dokonywać wpłat na kursy organizowane przez:

  LSCDN w Lublinie
  Bank Pekao SA. O/Lublin, nr 41 1240 5497 1111 0000 5004 6928

  LSCDN O/Biała Podlaska
  Bank Pekao SA O/Biała Podlaska, nr 72 1240 5497 1111 0000 5005 8107

  LSCDN O/Chełm
  Bank Pekao SA O/Chełm, nr 74 1240 5497 1111 0000 5011 2391

  LSCDN O/Zamość
  Bank Pekao SA O/Zamość, nr 80 1240 5497 1111 0000 5007 2998
  więcej
 • 17.08.2017
  Oferta edukacyjna 2017/2018 Szanowni Państwo,
  Przedstawiamy Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2017/2018.
  więcej
 • 07.07.2017
  Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Minister Edukacji Narodowej na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949), w zw. z art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 i 949) ustalił następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018:
  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w intrenecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.
  więcej
 • 07.07.2017
  Kalendarz roku szkolnego 2017/2018 Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało kalendarz roku szkolnego 2017/2018.
  Ferie zimowe rozpoczną się 15 stycznia, a zakończą 25 lutego.
  Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 22 czerwca 2018 r.
  Sprawdź terminy ważne dla Twojej placówki!
  więcej
 • 08.06.2017
  Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły - notatka pokonferencyjna 7 czerwca 2017 zakończył się cykl konferencji informacyjno-szkoleniowych dla dyrektorów szkół województwa lubelskiego i reprezentantów rodziców organizowanych przez LSCDN we współpracy z Kuratorium Oświaty w Lublinie.
  W okresie od 12 maja do 7 czerwca 2017 miało miejsce 10 spotkań na sali Błękitnej w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, obejmujących poszczególne powiaty naszego województwa.
  więcej
 • 12.09.2016
  Konkursy przedmiotowe i tematyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty Szanowni Państwo, w bieżącym roku szkolnym Lubelski Kurator Oświaty organizuje we współpracy z LSCDN 19 konkursów przedmiotowych i tematycznych (6 dla uczniów szkół podstawowych i 13 dla uczniów gimnazjów).
  więcej
 • 05.08.2016
  Zmiany w kształceniu informatycznym - film z konferencji
  więcej
 • 05.08.2016
  Zmiany w kształceniu informatycznym
  więcej
 • 24.05.2016
  Zaświadczenia „Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń
  o charakterze terrorystycznym”
  Informujemy, że są do odebrania zaświadczenia z konferencji „Zasady postępowania
  w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym”z dnia 25. 04. 2016 r.
  i 26. 04. 2016 r. (lista rezerwowa).
  Miejsce odbioru:
  Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu,
  ul. Sienkiewicza 5 w godz. 8:00-15:00 (pok. nr 111)
  więcej
 • 29.02.2016
  Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków
  więcej
Warte zobaczenia
więcej
Polecamy
więcej