Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Oferta Szkoleniowa

Oferta edukacyjna 2018/2019 Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Szanowni Państwo,
Przedstawiamy Państwu Ofertę edukacyjną LSCDN na rok szkolny 2018/2019, która jest efektem prac diagnostycznych i koncepcyjnych nauczycieli konsultantów. Planowane szkolenia są odpowiedzią na zgłoszone przez nauczycieli i kadrę kierowniczą potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego z uwzględnieniem aktualnych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa oraz strategii edukacyjnej Samorządu Województwa Lubelskiego. Proponujemy kursy, konferencje, warsztaty i seminaria organizowane w siedzibach szkół/placówek oraz w obiektach LSCDN w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

W ofercie edukacyjnej znajdziecie Państwo między innymi szkolenia dotyczące: zmian w prawie oświatowym, planowania realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i zawodowego, kształtowania samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów, rozwijania kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, bezpiecznego korzystania z Internetu oraz doradztwa zawodowego.

Ofertę podzieliliśmy na cztery części w zależności od charakteru usługi.

I. Kompleksowe wspomaganie szkół/placówek realizowane na podstawie umowy z LSCDN przez cały rok szkolny.

II. Szkolenia adresowane do dyrektorów szkół/placówek oraz zespołów nauczycieli i rad pedagogicznych (wykłady, warsztaty) realizowane na zamówienie dyrektora szkoły/placówki w jej siedzibie.

III. Szkolenia skierowane do klienta indywidualnego, które są organizowanie w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

IV. Szkolenia dające uprawnienia.

W trakcie roku szkolnego będziemy reagować na zachodzące zmiany w oświacie i odpowiadać na aktualne potrzeby edukacyjne poprzez stałe wzbogacanie oferty nowymi szkoleniami i projektami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wybranych przez Państwa formach doskonalenia, a szkoły i placówki do uczestnictwa w programach kompleksowego wspomagania oraz rozwijania sieci współpracy szkół/placówek.

Poniżej przedstawiamy zasady zgłaszania się na szkolenia organizowane przez LSCDN.
1) Oferta Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek jest realizowana po podpisaniu umowy z LSCDN na warunkach w niej określonych (deklaracja – wzór nr 1).
2) Na szkolenia należy zgłaszać się poprzez nasz portal internetowy, rejestrując się w systemie na stronie www.lscdn.pl (wymagane jest funkcjonujące konto e-mail).
3) Można również zgłosić swój udział w wybranym szkoleniu, przesyłając faxem odpowiednią kartę zgłoszenia (wzór nr 2 dla rady pedagogicznej/zespołu nauczycielskiego lub nr 3 dla klientów indywidualnych) lub dostarczając ją pod wskazany poniżej adres, zależnie od miejsca szkolenia: 

 • Lublin
  ul. Dominikańska 5, 20-111 Lublin
  tel. 81 53 292 41, 81 53 225 60, fax 81 53 446 34
 • Biała Podlaska
  ul. Kolejowa 8, 21-500 Biała Podlaska
  tel./fax 83 343 42 60, tel. 83 342 50 91
 • Chełm
  ul. Waśniewskiego 17, 22-100 Chełm
  tel./fax 82 56 420 42
 • Zamość
  ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość
  tel./fax 84 63 930 20, 84 535 92 04

4) Karty zgłoszenia na szkolenia indywidualne nauczycieli i dyrektorów szkół/placówek oraz rad pedagogicznych dostępne są na stronie www.lscdn.pl

5) Za wybrane szkolenie należy zapłacić przelewem na konto, stosownie do miejsca, w którym odbywa się szkolenie:

 • Lublin
  PKO BP 10 1020 3147 0000 8802 0129 7050
 • Biała Podlaska
  PKO BP 55 1020 3147 0000 8102 0129 7068
 • Chełm
  PKO BP 33 1020 3147 0000 8102 0129 7076
 • Zamość
  PKO BP 62 1020 3147 0000 8802 0129 7084,

podając obowiązkowo imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz numer szkolenia z oferty.

6) O terminach i miejscu realizacji zajęć uczestnicy są powiadamiani pocztą elektroniczną lub wiadomościami SMS.

7) Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.

Życzymy Państwu w bieżącym roku szkolnym dobrej współpracy z LSCDN oraz uzyskania oczekiwanych efektów szkoleń, korzystnych dla Państwa, uczniów i rodziców.

Z poważaniem
Andrzej Zieliński
Dyrektor LSCDN

Lublin, sierpień 2018 r.

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN