Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Oferta Szkoleniowa

Komunikat dla szkół/placówek zamawiających szkolenia w LSCDN

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. w zasadach finansowania szkoleń, realizowanych przez LSCDN w szkołach/placówkach, nastąpiła zmiana wynikająca z rozporządzenia MEN z dnia 10 listopada 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków

W związku z tym:

  1. Szkolenia adresowane do szkół/placówek będące usługą edukacyjną LSCDN są realizowane na podstawie Porozumienia stanowiącego załącznik do tej informacji.
  2. Porozumienie określa zobowiązania szkoły/placówki oraz LSCDN w organizacji i finansowaniu zamówionego szkolenia.
  3. Zawarcie porozumienia jest warunkiem organizacji i realizacji szkolenia zamówionego w LSCDN  przez dyrektora szkoły/placówki.

Z poważaniem
Andrzej Zieliński, dyrektor LSCDN

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN