Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Kierownik LSCDN

Oddział w Zamościu

Bogdan Leszczuk
MAGISTER HISTORII - UMCS w LUBLINIE
EKSPERT MEN d.s. AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELIUkończone formy kształcenia:
- Podyplomowe studia z zakresu nauczania historii
- Podyplomowe studia wychowania do życia w rodzinie
 
Ukończone kursy i szkolenia (ważniejsze):
- Kurs Kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
- Kurs Edukatorski w Zakresie Doskonalenia Zarządzania Oświatą
  wg Programu TERM - IAE
- Kurs Edukatorski wg Programu "Nowa Szkoła" grupa 100/1
- Kurs "Specjalizacja Edukatorska - Oświata Samorządowa
- Kurs Trenerów Promotorów Reformy Oświaty
- Kurs - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Organizacji Oświatowej
- Kurs przygotowujący do prowadzenia zajęć z modułu społecznego na kursie
  kwalifikacyjnym przygotowującym do   sprawowania nadzoru pedagogicznego
- Szkolenie dla ekspertów komisji kwalifikacyjnych i   egzaminacyjnych
- Kurs przygotowujący do prowadzenia szkoleń dla kandydatów na   ekspertów
- Kurs - " Profil Kompetencji Dyrektora Placówki Oświatowej"
- Kurs egzaminatorów egzaminu maturalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie
 
Doświadczenie międzynarodowe
- 2001 - Niemcy, Ukraina - wizyty studyjne
- 2002 - Austria, Szwajcaria - wizyty studyjne
- 2003 - Austria, Włochy - wizyty studyjne
- 2006 - Belgia, Francja - wizyty studyjne
- 2007 - Francja, Luxemburg - wizyty studyjne
 
Przebieg pracy zawodowej w oświacie:
1987 - 1991 - nauczyciel historii i wos w Zespole Szkół Mechanizacji Rolnictwa
                      w Hrubieszowie
1991 - 1995 - nauczyciel historii i wos w Liceum Ogólnokształcącym
                      im. Ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
1995 - 2002 - doradca metodyczny nauczycieli historii i wos
                      szkół  ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych 
                      w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu
2002 - 2006 - nauczyciel konsultant ds. doskonalenia oświatowej kadry
                      kierowniczej w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
                      w Zamościu

Od 01.09 2006 r. - 31.08 2007 r. Dyrektor WODN w Zamościu
Od 1.09.2007 r.- ... Kierownik LSCDN Oddział  w Zamościu
 
Zainteresowania:
historia najnowsza, polityka, sport, psychologia


 

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN