Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Kierownik LSCDN

05.09.2017

Oddział w Zamościu

Artur Gontarz

mgr inż. mechanik,

Politechnika Lubelska w Lublinie - Wydział mechaniczny,

specjalność: Mechanika i budowa maszyn;

Ukończone formy kształcenia:

 • studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego - Politechnika Lubelska w Lublinie,
 • studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy – Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie,
 • kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej,
 • kurs kwalifikacyjny przygotowujący do pracy edukatorskiej, KOWEZiU,

Ukończone kursy i szkolenia (ważniejsze):

 • kursy doskonalące w zakresie: metodyki kształcenia zawodowego, pomiaru dydaktycznego, konstruowania testów, konstruowania zadań egzaminacyjnych, opracowywania programów nauczania i planów nauczania do zawodów, mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji w kształceniu, zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnej oraz e-learningu;
 • rzeczoznawca MEN ds. podręczników kształcenia zawodowego;
 • egzaminator OKE Kraków egzaminu potwierdzającego kwalifikacje  w zawodach;
 • ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli;
 • ekspert i trener ds. wdrażania modułowych programów kształcenia zawodowego;
 • ekspert ds. opracowywania podstaw programowych kształcenia w zawodach, programów nauczania i planów nauczania do zawodów, standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych, suplementów do świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje  w zawodach;

Doświadczenia międzynarodowe:

 • wizyty studyjne w Niemczech i Holandii w ramach realizowanych projektów wspierających kształcenia zawodowe i ustawiczne;

Przebieg pracy zawodowej w oświacie:

 • od 09.1995 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych branża mechaniczna i administracyjno-usługowa oraz bhp;
 • od 2002 roku do 2005 roku Zamojski Ośrodek Metodyczny - doradca metodyczny ds. kształcenia zawodowego;
 • od 2005 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu (przekształcony w Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Zamościu) - nauczyciel konsultant ds. kształcenia zawodowego i ustawicznego.
 • Od 1.09.2017 r.- ... Kierownik LSCDN Oddział  w Zamościu

Zainteresowania:

 • muzyka, moda, balet, opera, polityka
Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN