Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

Konsultanci

01.09.2017

Harmonogram dyżurów i konsultacji

NAUCZYCIELE KONSULTANCI LSCDN ODDZIAŁ W ZAMOŚCIU

Kierownik

 • Artur Gontarz - konsultant ds. wspomagania szkół w zakresie edukacji zawodowej (specjalnośc: edukacja zawodowa i kształcenia ustawiczne)
  kontakt: tel. 84 639 30 20; 84 638 43 96; 608 020 017,   
  gontarz@xl.wp.pl
  agontarz@lscdn.pl

Konsultanci

 • Anna Biskupska - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (specjalność: edukacja matematyczna)
  kontakt:
  wislowiec@poczta.onet.pl
  abiskupska@lscdn.pl

   
 • Beata Chmura - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych (specjalność: edukacja polonistyczna)
  kontakt: tel. 84 639 23 25,
  beata.chmura@wp.pl
  bchmura@lscdn.pl

   
 • Barbara Czubek - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (specjalność: edukacja przyrodnicza i geograficzna)
  kontakt: tel. 604 782 659  
  r.c.t@wp.pl
  bczubek@lscdn.pl

   
 • Małgorzata Czuj  - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów artystycznych (specjalność: edukacja artystyczna)
  kontakt:
  mcplastyka@interia.pl
  mczuj@lscdn.pl

   
 • Joanna Kaczebura - konsultant ds. wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej (specjalność: edukacja wczesnoszkolna)
  kontakt: tel. 792 118 062, 
  jokaczebura@wp.pl
  jkaczebura@lscdn.pl

   
 •  dr Weronika Kołtun - konsultant ds. wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej (specjalność: edukacja wczesnoszkolna)
  kontakt: tel. 605 743 911
  weronikabkoltun@wp.pl
  wkoltun@lscdn.pl

   
 • Bogdan Leszczuk - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych (specjalność: edukacja historyczna, obywatelska i patriotyczna)
  kontakt: tel. 84 638 43 96,
  bleszczu@o2.pl,
  bleszczuk@lscdn.pl

   
 • Grażyna Miller -  konsultant ds. wspomagania szkół i placówek realizacji podstawy programowej przedmiotów humanistycznych (specjalność: edukacja polonistyczna)
  kontaklt: tel. 692 179 684,
  gmiller@interia.pl
  gmiller@lscdn.pl

   
 • Mirosława Podgórska - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej języków obcych i języków mniejszości narodowych (specjalność: język angielski)
  kontakt:
  mir-ka@wp.pl
  mpodgorska@lscdn.pl

   
 • Dorota Pomian - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej języków obcych i języków mniejszości narodowych (specjalność: język rosyjski)
  kontakt:
  dpomian@o2.pl
  dpomian@lscdn.pl

   
 • Małgorzata Spierzak - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej przedmiotów matematyczno - przyrodniczych (specjalność: edukacja matematyczna)
  kontakt:  tel: 506 064 707,   
  mspierzak@o2.pl
  mspierzak@lscdn.pl

   
 • Ks. dr Robert Strus - konsultant ds. katechezy
  kontakt: - tel. 506 086 058, 
  rstrus16@wp.pl
  rstrus@lscdn.pl

   
 • Piotr Szymański - konsultant ds. wspomagania szkół  w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania fizycznego (specjalność: kultura fizyczna)
  kontakt: tel. 606 428 892,
  szeptyc@konto.pl
  pszymanski@lscdn.pl 

   
 • dr inż. Agata Waszek - konsultant ds. wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii (specjalność: edukacja informatyczna)
  kontakt: tel. 661 798 478
  agatawaszek@o2.pl
  awaszek@lscdn.pl

   
 • Maria Winiarska - konsultant ds. wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego  i edukacji wczesnoszkolnej oraz informacja pedagogiczna i tworzenie sieci współpracy szkół (specjalność: edukacja wczesnoszkolna)
  kontakt: tel.501 504 460,
  m.w.t@wp.pl
  mwiniarska@lscdn.pl

   
 • Alina Wojtyna - konsultant ds. organizowania i doskonalenia zawodowego dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą i ewaluacji wewnętrznej  (specjalność: kadra kierownicza oświaty)
  kontakt: tel. 601 072 097

  awojtyna@lscdn.pl

------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN