Zamość
WAI3
-
serwis mobilny
-
dodaj do ulubionych
-
mapa serwisu
Zamość
Zamość
BIP
doradcy
CWW

"Lubelska Próba przed Maturą" z matematyki. Edycja 2016/17

30.11.2016

Lubelska Próba przed Maturą' z matematyki. Edycja 2016/17

W załączniku są szkoły zgłoszone do LPPM

Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprasza nauczycieli i uczniów do wzięcia udziału  w 'Lubelskiej Próbie przed Maturą' z matematyki.

I. Termin przeprowadzenia próbnej matury:

- klasy trzecie: 28.02 (wtorek) 2017 r. o godzinie 9.00,

- klasy pierwsze i drugie:  23.05 (wtorek) 2017 r. o godzinie 9.00.

II. Formy zgłaszania szkół

Należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy jednym z poniższych sposobów:

1) w wersji papierowej na adres:
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
ul. Sienkiewicza 5
22- 400 Zamość
„Lubelska Próba przed Maturą”

2) faksem na nr : 846393020

3) pocztą elektroniczną na adres: lubelskaproba@poczta.onet.pl (załączamy plik z wypełnionym zgłoszeniem – MS Word)

III. Termin przyjmowania zgłoszeń: 30 stycznia 2017 r.

IV. Arkusze będą przygotowane dla poziomu podstawowego i rozszerzonego – (wersje A i B) .

V. Materiały potrzebne do przeprowadzenia badania ( arkusze, przykładowe schematy oceniania) oraz arkusz kalkulacyjny (analiza ilościowa i jakościowa) zostaną przesłane na adres szkoły  w wersji elektronicznej, najpóźniej na trzy dni przed datą próby.

VI. Wyniki otrzymane po przeprowadzonej próbie szkoła wykorzysta we własnym zakresie.

Będziemy jednak wdzięczni za każdą informację zwrotną dotyczącą próby, która pozwoli w latach następnych doskonalić zarówno organizację, jak i narzędzie pomiarowe.

Pliki do pobrania

Bookmark and Share
Drukuj
pdf
Poleć stronę
Wstecz
Zapoznaj się z ofertą edukacyjną naszego ośrodka
Oferta dostępna na stronach LSCDN